Kurz mzdy a personalistika + mzdy a personalistika na počítači

Úvod Kurzy Individuálne kurzyKurz mzdy a personalistika + mzdy a personalistika na počítači

Personalistika a mzdové účtovníctvo


Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu Mzdové účtovníctvo a personalistika

 • povinnosti mzdovej účtovníčky,
 • vznik zamestnávateľa, zamestnanca,
 • vstupné údaje o zamestnancovi,
 • registračná povinnosť – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod,
 • pracovná zmluva – náležitosti,
 • druhy pracovného pomeru ,
 • pracovnoprávne predpisy ( najdôležitejšie zo zákonníka práce ),
 • sociálne a zdravotné poistenie,
 • mzda, výpočet mzdy,
 • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
 • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
 • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
 • výpočet mzdy – súvislý príklad,

Mzdy a personalistika na počítači

 • používanie softvéru mzdy a personalistika
 • personalistika
 • výpočet miezd
 • výkazy
 • kontrola údajov
 • mesačná uzávierka
 • záloha

 

Rozsah kurzu

 • 45 hodín
 • teoretická časť + praktická časť
 • prezenčná + dištančná forma štúdia

 

Ukončenie kurzu

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • účtujeme si poplatok - dohodou

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu + CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu na počítači

 

Cena od   169 eur

 

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  -   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

 

 

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).

 

Aké sú výhody individuálneho kurzu ?

Individuálne kurzy  - sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí

Individuálne hodiny -  prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na študenta

Individuálny kurz  -  prispôsobíme vašim potrebám, zistíme úroveň znalostí a vyberieme vhodný program a nastavíme tú správnu intenzitu výučby

Individuálny kurz  - je  určený pre všetkých náročných klientov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup a maximálnu orientáciu na ,,študenta "

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ:

Obchodné podmienky si môžete prečítať TU