Novinky
Otestujte sa!

Otestujte sa z účtovníctva a daní

viac
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Právne informácie

Úvod O nás Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky http://www.uctovne-danove.sk (ďalej len "Internetová stránka") je obchodná spoločnosť Účtovné a daňové centrum s.r.o., so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 50 340 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka číslo: 39208/V


Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je obchodná spoločnosť Účtovné a daňové centrum s.r.o.


Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu obchodnej spoločnosti Účtovné a daňové centrum s.r.o.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť obsah Internetovej
stránky vrátane týchto právnych informácií alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obchodné podmienky si môžete prečítať TU