Zákonník práce v praxi

Úvod Školenia Video školeniaZákonník práce v praxi

Zákonník práce v praxi

Komplexný výklad zákonníka práce v praxi

Zákon o minimálnej mzde v praxi

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v praxi

Zákon o cestovných náhradách v praxi

Zákon o sociálnom fonde v praxi

 

Ponúkame  Vám kurz Zákonník práce v praxi fyzických osôb akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz vedú vysoko kvalifikovaný lektori ktorí sú zaradený do akreditačného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 Akreditácia  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
 Trvanie kurzu  2-dňový kurz  8:00 - 14:30 hod
 Materiály 
 ZADARMO
 Cena kurzu   100 eur  ( v cene kurzu občerstvenie, obed )
 Ukončenie kurzu  záverečné skúšky ( teoretická a praktická časť )
 Doklad o absolvovaní kurzu  Osvedčenie o absolvovaní kurzu ( v cene kurzu )
 Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou                    
 ( v prípade záujmu príplatok 25 eur )

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov  

 

Pre koho je kurz určený

Pre začiatočníkov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí v danej problematike.

 

Obsah kurzu Zákonník práce v praxi

Zákonník práce

 • Všeobecné ustanovenia
 • Pracovný pomer
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Mzda a priemerný zárobok
 • Prekážky v práci
 • Ochrana práce
 • Sociálna politika zamestnávateľa
 • Náhrada škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Prechodné a pracovnoprávne vzťahy

Zákon o minimálnej mzde

 • Zákon o minimálnej mzde

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 • Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Zákon o cestovných náhradách

 • Zákon o cestovných náhradách

Zákon o sociálnom fonde

 • Zákon o sociálnom fonde

 

 

V akej forme môžete kurz absolvovať

Kurz môžete absolvovať v dennej alebo víkendovej forme po dohode s účastníkmi.

Pri dennej forme prebieha vyučovanie  - od 8:00 - 14:30 alebo dohodou

Pri víkendovej forme prebieha vyučovanie ( SOB od 8:00 – 14:30) alebo dohodou

 

Ako dlho trvá kurz

16 hodín ( 45 minút / vyučovacia hodina )

 

Učebné materiály kurz

Učebné materiály sú úplne zadarmo. Materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax .

 

Ako prebiehajú záverečné skúšky

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti

- teoretická časť – záverečný test

- praktická časť  - vypĺňanie tlačív

 

Po úspešnom absolvovaní získate

 Osvedčenie o absolvovaní kurzu  ( v cene kurzu )

 alebo 

Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou ( v prípade záujmu príplatok 25 eur )

 

Prihláška na kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť na našej stránke vyplnením nezáväznej prihlášky. Ak máte vážny záujem o kurz je potrebné uhradiť poplatok 20 eur a nezáväzná prihláška sa stane záväznou.

 

Platba za kurz

Zaplatiť za kurz môžete naraz. Alebo u nás je možnosť aj absolvovať kurz na splátky ( od ceny 200 eur )

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia

V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

 

Kurz môžete absolvovať v mestách

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŇA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ ZÁMKY, LUČENEC, BRATISLAVA

 

Najbližšie kurzy:

 MESTO TERMÍN
 KOŠICE  07.12.2016
 PREŠOV  07.12.2016
 VRANOV NAD TOPĽOU  07.12.2016
 POPRAD  07.12.2016
 BANSKÁ BYSTRICA  07.12.2016
 ŽILINA  07.12.2016
 BRATISLAVA  07.12.2016


 

PRIHLÁŠKA NA KURZ:

Obchodné podmienky si môžete prečítať TU