Kurz jednoduché účtovníctvo + jednoduché účtovníctvo na počítači

Úvod Kurzy Individuálne kurzyKurz jednoduché účtovníctvo + jednoduché účtovníctvo na počítači

Jednoduché účtovníctvo + Jednoduché účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania.

 

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisové skupiny,odpisovanie majetku
 • finančný majetok
 • špeciálne účtovné prípady: leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka,
 • účtovná závierka,
 • záverečný test - jednoduché účtovníctvo

 

 Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

 

Rozsah kurzu

 • teoretická časť + praktická časť
 • prezenčná + dištančná forma štúdia

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • účtujeme poplatok – dohodou

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  + CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu na počítači

 

Cena od 99 eur

 


Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  -   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

 

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).


 

Aké sú výhody individuálneho kurzu ?


Individuálne kurzy  - sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí

Individuálne hodiny -  prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na študenta

Individuálny kurz  -  prispôsobíme vašim potrebám, zistíme úroveň znalostí a vyberieme vhodný program a nastavíme tú správnu intenzitu výučby

Individuálny kurz  - je  určený pre všetkých náročných klientov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup a maximálnu orientáciu na ,,študenta "

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ:

Obchodné podmienky si môžete prečítať TU