Kurz podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo na počítači

Úvod Kurzy Individuálne kurzyKurz podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo na počítači

Kurz podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo na počítači


Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.

 

Obsah kurzu podvojné účtovníctvo

 • Majetok, Zdroje krytia majetku,Aktíva, Pasíva, Súvaha.......
 • Účtovanie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 - Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 - Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 - Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 - Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 - Výnosy
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
 • Záverečný test - Podvojné účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v účtovnom denníku, hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie príjmových a výdavkových dokladov
 • účtovanie miezd
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

 

Rozsah kurzu

 • teoretická časť + praktická časť + samoštúdium
 • prezenčná + dištančná forma štúdia

 

Ukončenie kurzu

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • účtujeme si poplatok - dohodou

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu - Podvojné účtovníctvo + CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu na počítači

 

Cena od   179 eur

 

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  -   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

 

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).

 

Aké sú výhody individuálneho kurzu ?

Individuálne kurzy  - sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí

Individuálne hodiny -  prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na študenta

Individuálny kurz  -  prispôsobíme vašim potrebám, zistíme úroveň znalostí a vyberieme vhodný program a nastavíme tú správnu intenzitu výučby

Individuálny kurz  - je  určený pre všetkých náročných klientov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup a maximálnu orientáciu na ,,študenta "


PRIHLÁŠKA NA KURZ:

Obchodné podmienky si môžete prečítať TU