Video kurz jednoduché účtovníctvo- účtovanie do počítača

Úvod Kurzy Video kurzyVideo kurz jednoduché účtovníctvo- účtovanie do počítača

Kurz je určený pre

 • záujemcov ktorí už majú základy jednoduchého účtovníctva alebo absolvovaný kurz jednoduchého účtovníctva v papierovej forme.

 

Cieľom kurzu je

 • zaučiť sa používať a účtovať v softvéri jednoduchého účtovníctva - účtovanie v peňažnom denníku, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy, výpočet hospodárskeho výsledku.

 

 Obsah video kurzu Jednoduché účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • Príklad neplatca DPH
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie DPH
 • Príklad platca DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka
 • Záverečný príklad

 

Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

Cena video kurzu:  120 eur


Platnosť licencie :  6 mesiacov 

Obnova licencie:  70 eur

Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene


 

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

 

Prílohy video kurz Jednoduché účtovníctvo

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ( v znení neskorších predpisov)

- Úplné znenie Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra

2007 č. MF/27076/2007-  74,

- Daňové priznanie DPH,

- Zaradenie dlhodobého majetku , odpisový plán,

- Peňažný denník,

- Príklad neplatca DPH,

- Príklad platca DPH,

- Knihy pohľadávok a záväzkov,

- Záverečný príklad

 

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

 

   www.uctovnictvo-priklady.sk

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.