Video kurz mzdy a personalistika - účtovanie do počítača

Úvod Kurzy Video kurzyVideo kurz mzdy a personalistika - účtovanie do počítača

Kurz je určený

 • záujemcov ktorí už majú základy miezd a personalistiky alebo absolvovaný kurz mzdy a personalistika v papierovej forme.

 

Cieľom kurzu

 • naučiť sa používať a účtovať v softvéri mzdy a personalistika – výpočet mzdy, personalistika.

 

Obsah kurzu Mzdové účtovníctvo a personalistika

 • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
 • príklad,
 • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
 • príklad,
 • mzda, zložky mzdy,
 • príklady
 • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
 • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
 • príklad,
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
 • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
 • príklad
 • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
 • výpočet mzdy
 • súvislý príklad z praxe
 • záverečný test
 • používanie softvéru mzdy a personalistika
 • personalistika
 • výpočet miezd
 • výkazy
 • kontrola údajov
 • mesačná uzávierka
 • záloha

 

Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

Cena video kurzu:  219 eur


Platnosť licencie :  6 mesiacov 

Obnova licencie: 130 eur

Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

 

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Prílohy video kurz Mzdy a personalistika

- Zákonník práce,

- Zákon o sociálnom poistení,

- Zdravotné poistenie,

- Odpočítateľná položka,

- Mzdové veličiny.

 

 


Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.