Video kurz podvojné účtovníctvo účtovanie do počítača

Úvod Kurzy Video kurzyVideo kurz podvojné účtovníctvo účtovanie do počítača

Kurz je určený pre

 • záujemcov ktorí už majú základy podvojného účtovníctva alebo absolvovaný kurz podvojného účtovníctva v papierovej forme.

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa používať a účtovať v softvéri podvojného účtovníctva – účtovanie v hlavnej knihe, došlých a odoslaných faktúr, výpočet hospodárskeho výsledku.

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo na počítači

 • Aktíva, pasíva, súvaha,
 • préklad
 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve,
 • príklad,
 • účtovanie v hlavnej knihe,
 • príklad
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • príklad
 • účtovanie DPH
 • príklad
 • účtovná uzávierka
 • príklad
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • príklad
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka
 • súvislý príklad

 

Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 

Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

Cena video kurzu:  199 eur


Platnosť licencie :  6 mesiacov 

Obnova licencie: 130 eur

Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

 

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Prílohy video kurz Podvojné účtovníctvo

- Daňové priznanie DPH,

- Zaradenie dlhodobého majetku , odpisový plán,

- Rámcová účtová osnova pre podnikateľov,

- Súvaha,

- Výkaz ziskov a strát,

- Záverečný príklad

 

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

www.uctovnictvo-priklady.sk

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.