Video kurz mzdy a personalistika

Úvod Kurzy Video kurzyVideo kurz mzdy a personalistika

Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou mzdového účtovníctva a personalistiky .

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu

  • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
  • príklad,
  • druhy pracovného pomeru,
  • príklad,
  • pracovnoprávne predpisy - zákonník práce,
  • sociálne a zdravotné poistenie,
  • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
  • príklad,
  • mzda, zložky mzdy,
  • príklady
  • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
  • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
  • príklad,
  • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
  • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
  • príklad
  • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
  • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
  • výpočet mzdy
  • súvislý príklad z praxe
  • záverečný test

   

 • Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

   

 • Ukončenie kurzu 

  • teoretická časť : záverečný príklad + test
  • praktická časť : riešenie príkladov
  • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

   

 • Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

  Cena video kurzu:  219 eur


  Platnosť licencie :  6 mesiacov 


  Obnova licencie: 110 eur


  Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

   

     ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

   

   

 • Prílohy video kurz Mzdy a personalistika
 • - Zákonník práce-
 • - Zdravotné poistenie
 • - Zákon o sociálnom poistení,
 • - Mzdové veličiny,
 • - Odpočítateľná položka 

 

 

 •          Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.